Tổng quan và sơ đồ tổ chức

 

A. TỔNG QUAN

 

Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103003387  do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30 tháng 10 năm 2008.

Cổ đông Công ty:

1. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 - Sở hữu 500.000 cổ phần có quyền biểu quyết

2. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hợp Phú - Sở hữu 500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tín Phú- Sở hữu 500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Sở hữu 1.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Các cổ đông khác - Sở hữu 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

 

B. BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY

 

I. Hội đồng  quản trị Công ty

 

1.     Ông: Trần Đình Vọng                 - Chủ tịch HĐQT

2.     Ông: Nguyễn Văn Thọ                - Uỷ viên HĐQT

3.     Ông: Trần Hồng Sơn                  - Uỷ viên HĐQT

4.     Ông: Lê Vĩnh Sơn                        - Uỷ viên HĐQT

5.     Ông: Phan Trường Sơn             - Uỷ viên HĐQT

II. Ban Kiểm Soát Công ty

1.     Ông Phm Quang Huy      - Trưởng ban Kiểm soát

2.     Ông Đỗ Đức Chung           - Thành viên ban Kiểm soát

3.     Ông Vũ Văn Hip                - Thành  viên ban Kiểm soát

III. Ban Tổng Giám đốc Công ty

1.     Ông Trần Hồng Sơn                   - Tổng Giám đốc

2.     Ông Nguyễn Mạnh Hùng           - Phó Tổng Giám đốc

3.     Ông Nguyễn Thanh Tú               - Kế Toán trưởng

IV. Các Phòng, Ban Trong Công ty

          1. Phòng Tổ Chức Hành Chính:

                    Số máy lẻ: 18

          2. Phòng Tài chính Kế toán:

                    Số máy lẻ: 17

          3. Phòng Qun lý và phát trin dự án:

                    Số máy lẻ: 14

         4. Phòng Kinh Doanh:

                    Số máy lẻ: 19

          5. Ban Quản lý dự án Công ty:

    Số máy lẻ: 20

CÁC TIN LIÊN QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KIẾN HƯNG
Địa chỉ: Số 1,2 – Lô CTT13, Khu C, Khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Tel: 02466 68 3456 - Fax: 098.247.9191
Email: info@kienhungjsc.com


Thiết kế web bởi VTM-IT